ศึกษานิเทศ ติดตามจุดเน้น สพม.41

วันที่โพสต์: 19 เม.ย. 2020, 12:28:33

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นางนิสรา วงษ์บุญมาก นายภีมพล เหมภูมิ และนายพรชัย โพธิ์มาก เข้าให้ข้อมูลการติดตามจุดเน้นของ สพม.41 เรื่อง หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศาสตร์พระราชา พระบรมราโชบาย ร.10 และการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน