เฟิร์นใบเงิน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pteris ensiformis Burm. f .วงศ์: PTERIDACEAE

ชื่อสามัญ: Silver fern, Sword brake fern, Slender brake fern

ชื่ออื่น: เฟินแซ่เงิน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

  • ต้น พืชจำพวกเฟิน แตกกอ มีก้านใบ แทงขึ้นมาจากรากใต้ดิน รากรูปทรงกระบอกสั้น

  • ใบ มี 2 แบบ คือ ใบไม่สร้างสปอร์ เป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคลี่ รูปขอบขนาน ปลายแหลม ใบย่อยเรียงตรงข้าม 3-5 คู่ โคนใบย่อยมน ใบย่อยชั้นที่ 2 รูปขอบขนาน โคนมน ขอบจักฟันเลื่อย ปลายแหลม แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ เส้นใบด้านล่างนูนเป็นสัน ด้านบนเป็นร่อง เกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบอิสระหรือแยกเป็นสองแฉก 1-3 ครั้ง สีน้ำตาล มีร่องด้านบน เกล็ดหนาแน่นบริเวณโคนก้าน ส่วนของใบที่สร้างสปอร์ เป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียว ยกเว้นบริเวณโคนใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ใบย่อยเรียงตรงข้าม 3-4 คู่ ก้านใบย่อยยาว 0.5-1 เซนติเมตร ใบย่อยรูปแถบ ยาว 15-20 เซนติเมตร กว้าง 0.8-1 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนใบย่อยมน ขอบใบเรียบ บริเวณขอบจักฟันเลื่อยไม่มีกลุ่มอับสปอร์ สีเขียวเข้ม เกลี้ยง มีร่องด้านบน เกล็ดหนาแน่นบริเวณโคนก้าน กลุ่มอับสปอร์ กระจายเกือบทั่วทั้งใบตั้งแต่ใกล้โคนจนเกือบถึงปลายใบย่อย

การปลูกเลี้ยง

ดินร่วน ต้องการน้ำมาก แสงแดดปานกลาง

การขยายพันธุ์

แยกกอ เพาะสปอร์

การใช้ประโยชน์

ปลูกประดับทั่วไป

เฟินเงิน Pteris ensiformis Burm. f.
เฟินเงิน Pteris ensiformis Burm. f.

อ้างอิง https://data.addrun.org/plant/archives/88-pteris-ensiformis-burm-f