วาสนาราชินี

ชื่อสามัญ: Queen of dracaenas

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dracaena goldieana

วงศ์: AGAVACEAE

ถิ่นกำเนิด: เอธิโอเปีย ไนจีเรีย

ลักษณะทั่วไป

วาสนาราชินีเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่

 • ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียว

 • ยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกมีขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาวดอกมีขนาดเล็กอยู่รวม

 • กันเป็นกลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอมฉุน

การเป็นมงคล

คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นวาสนาราชินีไว้ประจำบ้านจะทำให้มีบุญที่ลูงล้นมีโชควาสนาที่ประเสริฐนักเพราะต้นวาสนาราชินีเป็นไม้มงคลนามที่คนไทยโบราณนิยมปลูกกันมานานและยังมีความเชื่ออีกว่าถ้าผู้ใดปลูกต้นวาสนาแล้วสามารถดูแลรักษาไว้สวยงามและออกดอก เชื่อกันว่าจะทำให้มีโชคลาภตามไปด้วย

ตำแหน่งที่ปลูกและผู้ปลูก

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นวาสนาราชินีไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ปลูกควรปลูกในวันอังคาร เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาประโยชน์ทางใบให้ปลูกในวันอังคาร ถ้าจะให้เป็นมงคลยิ่งขึ้นผู้ปลูกควรเป็นสภาพสตรี เพราะวาสนาราชินีเป็นชื่อที่เหมาะสมกับสุภาพสตรี

การดูแลรักษา

 • แสง ต้องการแสงแดดอ่อนรำไร จนถึงแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง

 • น้ำ ต้องการปริมาณน้ำปานกลางจนถึงมาก ควรให้น้ำ 5-7 วัน/ครั้ง

 • ดิน ชอบดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย มีความชื้นปานกลางจนถึงสูง

 • ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ควรใส่ปีละ 5-6 ครั้ง

 • การขยายพันธ์ วิธีที่นิยมและได้ผลดี คือ การปักชำ

 • โรค ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรค เพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพธรรมชาติพอสมควร

ที่มา

 • http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/new-fragrant/dracaenag.html

 • https://sites.google.com/site/nanaphanthumi009/wasna-rachini