นำเสนอข้อมูล การนิเทศบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 10.7.63

วันที่โพสต์: 10 ก.ค. 2020, 13:26:54

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวัชรวิทยา ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๔๑ ณ หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา