พลูด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scindapsus aureus Eagler

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ชื่อสามัญ : Devil’s Ivy

ชื่อท้องถิ่น : ราชินีหินอ่อน

ลักษณะทั่วไป

พลูด่างเป็นไม้เลื้อย ใบกลมขนาดใหญ่ลักษณะเป็นรูปหัวใจ ปลายใบมนแหลม ฐานใบมนแหลม ใบสีเขียวเหลืองด่างเป็นแถบๆตามแผ่นใบ ก้านใบยาวโคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้นตรงข้อ เป็นพรรณไม้เลื้อยเขตร้อนลำต้นอ่อนจะเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งหรือตามฝาผนัง มีรากอากาศ มีดอกแต่ไม่สวยงาม จึงนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับใบ

  • ใบ :ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมหัวใจ กว้าง 5-30 เซนติเมตร ยาว 7-45 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาอวบน้ำ ผิวใบด้านบนด่างสีเขียวปนเหลือง นำมาปลูกใส่กระถางแขวนให้ห้อยย้อย

  • ลำต้น : เป็นไม้ที่มีเถาเลื้อย ลำต้นมีความยาว 10-15 เมตร ลำต้นอ่อนอวบน้ำมีสีเขียวเเละมีรากอากาศยึดเกาะออกตามต้น

การขยายพันธุ์ : โดยการตัดต้นหรือนำยอดมาปักชำ

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับภายในอาคาร หรือปลูกเป็นไม้คลุมดิน หรือพรางสิ่งที่ไม่สวยงาม ช่วยดูดสารพิษในอากาศ

อ้างอิง https://sites.google.com/site/wachiratham60601/home/21